Viser arkivet for stikkord oppvarming

• Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer. Gapet mellom forskningsbasert kunnskap og politiske avgjørelser virker nærmest uoverkommelig. Vi i Concerned Scientists har likevel tro på at en mer aktiv og målrettet forskningsformidling kan bygge bro over dette gapet. Les mer om vårt arbeid og meld deg på vår mailingliste for mer informasjon på våre nettsider. Er du forsker? Les mer på våre nettsider om hvordan du kan bidra! • www.cs-n.org