Viser arkivet for september, 2013

Lofoten som nasjonalsymbol

Olje, klima, mljø og Lofoten er etterhvert blitt en viktig fellesnevner i viktige spørsmål og verdivalg for nasjonen vår, noe som også gjenspeiler seg i de pågående regjeringsforhandlinger.

Etter sigende er dette spørsmålet et av de viktigste sakene som må avklares ifbm forhandlingene om ny borgerlig regjering. Forleden fikk jeg besøk på kontoret mitt av Tysklands største Tv kanal og intervjuet om denne saken. Dette forteller meg at temaet også er svært interessant internasjonalt.

Som Lofotordfører føler jeg meg på en måte stolt over at vår region får så mye oppmerksomhet og er fremhevet som så “viktig” for nasjonens fremtid på mange områder? På den annen side er det ganske krevende å stå midt oppi dette lokalt – å håndtere og balansere begge sider i saken til beste for regionen, nemlig for min del at oppmerksomheten og ressursene skal gi seg utslag i lokal nærings og samfunnsutvikling.

Som ordfører i den største kommunen i regionen har jeg tilatt meg å innta et ganske pragmatisk syn på saken, hvorav jeg bestemt mener at dersom vi skal kreve å høste fordeler av lokale ressurser så må vi innta en positiv holdning med bestemte krav i denne prosessen. Skulle prosessen eller de pågående regjeringsforhandlingene ende med et nei, ja så kan vi vel heller ikke kreve kompensasjon for å velges bort, dersom vi lokalt også sier nei?

Utaktisk dersom dette blir resultatet spør du meg, men spør du andre som er ensidig overbevist på en av sidene av ideologiske eller andre grunner, feks hensyn til fiskeriene, så får jeg kanskje beskjed om at jeg mangler ryggrad eller skal tekkes begge sider?

Dette handler egentlig for meg om realpolitkk! Hva kan vår region få ut av dette? Hva tjener fremtiden og mine/dine barn sine muligheter i regionen? Hvilken ny vekskraft, infrastruktur og aktivitet kan vi få i lokalt næringsliv og samferdselssektoren med oljeaktivitet? Hva kan vi få til uten?

Etter mitt syn har motstandsbevegelsen spilt en meget viktig balanserende rolle i denne saken, og stor honnør til dem.. Jeg har også erfart at oljebransjen ikke først og fremst er interessert i lokale ringvirkninger i Lofoten – det må evt komme gjennom politisk press ved en konsekvensutreding via stortinget.

Derfor tenker jeg at det er viktig for oss lokalt og regionalt å stå i det – og stå sammen, å kreve ringvirkninger lokalt, enten det blir eller ikke blir oljeaktivitet i LoVeSe de neste 4 årene.

Den norske modellen.

*I verdens rikeste land skulle man kanskje tro at våre forsknings – og utdanningsinstitusjoner rangerte i toppen på verdensbasis, men slik er det altså ikke. Vårt største universitet ligger på omtrent hundre-og-noen-og-syttiende-plass mens universitesledelse og politikere river seg i håret og ikke forstår bæra av hvorfor det er slik. De siste ukene kan ha gitt noen av svarene på det. Les mer…

SPE Northern Norway & Petro Arctic Petroleumsseminar, Harstad 17 september

SPE Northern Norway og Petro Arctic inviterer til Petroleumsseminar i tre deler på Høgskolen i Harstad og på Thon Hotel Harstad/Hoelstuen tirsdag 17 september. Her vil du få muligheten til å bli kjent med “gamle” og “nye” selskaper i regionen før SPE-foredraget senere samme dag.

Seminaret er gratis, men vi ønsker at du melder deg på. Hvis du vil delta på middag på Hoelstuen, koster det 100 kroner.

Påmelding her

Del I:

Kl 11:30 Petro Arctic ønsker velkommen, Kurt Jørgensen

Kl 11:45-12:15 “Status på nord-norsk sokkel”, TBA, Statoil ASA Harstad

Kl 12:15-12:45 Det Norske gir oss en oppdatering, Terje Solheim, Daglig Leder, Det Norske ASA Harstad

Kl 12:45-13:15 “Mulighetsvinduet”, Trond S. Hansen, Banksjef, DNB ASA Harstad

Kl 13:15-14:00 Kaffe/Mingling

Del II, Underskogen – Hvem er de?:

Kl 14:00 I denne delen av programmet skal vi bli bedre kjent med noen nye og kjente ansikter og bedrifter. De får 15 minutter hver.

OTT – Onsite Treatment Technologies AS, Ole Dagfinn Jensen

Bedriftskompetanse AS, Frank Robert Skogli

What if AS, Kjetil Odin Johnsen

NLI AS, Kurt Myklebust

Nordnorsk Skipskonsult AS, Thomas Myhre

“Digital Advantages in Seabed Monitoring Solutions”, John Even Lindgård, Vice President, OCTIO AS

Del III, Faglig påfyll og middag i regi av SPE Northern Norway:

Kl 19:30-20:00 Sosial samling på Thon Hotellet (6 etg)

Kl 20:00 Hani Al-Khalifa fra Saudi Aramco deler sin internasjonale erfaring rundt temaet: «Produced Water Re-Injection: Flexibility vs. Efficiency» http://www.spe.no/harstad/index.cfm?id=383734

Ca kl 21:00 Middag på Hoelstuen.