Viser arkivet for februar, 2013

Møte i Society of Petroleum Engineers i Harstad

Society of Petroleum Engineers (SPE) Northern Norway er en faglig og sosial forening for ansatte i oljebransjen og andre interesserte. SPE er en verdensomspennende organisasjon med 104 000+ medlemmer.

Vi arrangerer jevnlig sosiale og faglige møter der alle interesserte er velkomne. Neste arrangement er 4. mars på Thon Hotel i Harstad, der SPE Distinguished Lecturer Tor Austad (Universitetet i Stavanger) besøker Harstad for å gi oss følgende foredrag: “Smart Water” Flooding in Carbonates and Sandstones.

Hvor:

- Thon Hotel Harstad, Øverste Etasje
- 4 mars
- Vi starter 18.30 for networking/sosialt
- Foredraget starter 19.00, og varer i ca 45 minutter
- 2 retters middag på Hoelstuen
- Kr 200 for ikke medlemmer av SPE
- Kr 100 for medlemmer av SPE
- Kr 100 for studenter

Meld deg på via denne linken: https://www.deltager.no/spe_meeting_4_march_2013

NB: Hvis du kun ønsker å komme på foredraget, trenger du ikke registrere deg eller betale.

Flakstadordfører legger ned olje-veto (Lofotposten)

- Jeg føler jeg har nok kunnskap til å si nei til konsekvensutredning og oljevirksomhet. Selv om miljøfaren ved virksomheten er liten, er det andre forhold som taler mot. Det vil bli omtrent umulig å få sameksistens mellom fiskeri og olje på den smale sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen, sier ordfører i Flakstad, Stein Iversen, i Lofotposten 19. februar.
Les hele saken om at ordfører Stein Iversen legger ned veto mot krav om konsekvensutredning i Lofotrådet

Konsekvensutredning i Lofoten

Her om dagen gjorde parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, – det kjent at et flertall i programkomiteen, som snart skal levere et forslag til partiprogram for neste stortingsperiode, går inn for å utrede oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Trykksverta var på langt nær tørr, før helvete i alskens media startet.

Stortingskandidat for Troms SV, Torgeir Knag Fylkesnes sa: ”Hadde det vært olje i helvete hadde Statoil ønsket å konsekvensutrede det.” Debattnivået og sakligheten hos en som aspirerer til plass på Stortinget, er så stupid og teit at vi får heller være overbærende, og la være å kommentere den slags dumhet.
Leder i Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSE, Bjørn Kjensli sa i en aviskommentar at: ”…dette er et angrep på fiskerne.”
Samme Kjensli som ellers er en edruelig og dyktig politiker, farer med det reneste vås i avisartikkelen. Det er nok mer ryggmargsrefleks og følelser i uttalelsen, enn fakta, den godeste Bjørn Kjensli gir til uttrykk her.

Naturvernforbundets gråtekone, – Lars Haltbrekken, kommer med det vanlige oppgulpet, hadde jeg nær sagt. En sammensausing av miljø, fiskeri, fordømmelse av oljeselskapene, og de menneskene som faktisk er for oljeleting i nord, etc. Samt angrep på pro politikere, generelt, – og Statoilsjef Helge Lund spesielt.
Angrepene tar form av den samme kunnskapsløse demonisering og moralisering som går igjen i alle debattfora, der ”vanlige folk” (les, de som er for oljeboring) framstilles som hjernevaskede ofre i oljeselskapenes vold og blir regelmessig idiotforklart.
Mens derimot argumentene mot oljeboring, som er opplest og vedtatt av Naturvernforbundet inntil det komiske, er den eneste ultimate sannheten.

Frederic Hauge, leder av miljøstiftelsen Bellona, – opptrer som vanlig i fri dressur i media, og tar på seg rollen som harm, nasjonal miljøpolitimester, like pompøs som Rimi-Hagen.
Argumentene er de samme, bortsett fra kritikk av Statoil, – da samme selskap er en av sponsorene til Bellona. Man tar ikke livet av gåsa som legger gullegg!
Men Bellona påberoper seg også å forvalte den enest sannhet i oljesaken.

Ungdommene fra Oslo Vest som blir kjørt til Oslo sentrum i pappas Mercedes for å demonstrere mot oljeboring i Lofoten, kan man knapt ta alvorlig i denne debatten. De blander seg med hylekoret i Natur og Ungdom med ukvalifisert synsing om de negative følgene en oljeutvinning her oppe i nord vil medføre. Felles for alle er at de aner ikke hvordan livet i kystdistriktene arter seg, bl.a. fordi de aldri har satt sine bein nord for Sinsenkrysset.

Å innhente mer kunnskap via en konsekvensutredning, må jo være en fordel for både tilhengere og motstandere. Kunnskap er nøkkelen til all virksomhet, og de som tror og mener, i fullt alvor, – at vi vet nok om sokkelen i LoVeSe, er arrogante og kunnskapsløse!
Å hevde at en konsekvensutredning er det samme som en inngangsbillett til oljevirksomhet, er en påstand uten rot i virkeligheten. Dette vet alle som er noenlunde oppegående og oppdatert i oljedebatten, ikke minst basert på fakta om konsekvensutredning i andre potensielle utbyggingsområder.

På søndagsskolen i barndommen sang vi: ”Min båt er så liten og havet så stort”.
Når vi vet at feltene det gjelder, Nordland 6 på 21.600 km2, Nordland 7 på 23.400 km2, og Troms 2 på 5.300 km2, blir det direkte komisk å hevde at det ikke blir plass til fiskerne.
Som kjent er det etablert sikkerhetssoner rundt alle plattformene i norsk sektor.
Denne sikkerhetssonen er på 500 m fra innretningens ytterpunkter der den til en hver tid befinner seg, eller for flytende produksjonsrigger/skip, fra Riser Touch Down (der hvor den fleksible rørledningen treffer sjøbunnen).
Dette betyr at denne sikkerhetssonen for noen innretninger kan være mer enn 500 m fra innretningens ytterpunkt, som igjen betyr at ytterkant-ytterkant på en sikkerhetssone er ca. 1-en kilometer!

Vi får heller ikke en skog av plattformer utenfor LoVeSe, som noen later til å tro, eller liker å gi inntrykk av. I letefasen blir vi sannsynligvis å se kun en eneste plattform utenfor Lofoten, og denne må naturligvis flyttes rundt der det skal bores testbrønner. Basert på seismikk i området, har man identifisert strukturer som framstår som svært lovende for senere funn. Ingen kan med sikkerhet vite størrelsen på de petroleumsressursene som skjuler seg nede i undergrunnen før prøveboring er gjort.

Ut fra forventninger om større drivverdige funn både på Nordland 6 og 7, har samfunnsanalyse selskapet Agenda Kaupang i samarbeid med Statoil skissert tre ulike utbyggingsscenarioer for en første fase av en petroleumsutbygging.
1.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass på Nordland 6, knyttet opp mot et produksjonsskip (FPSO) forankret på feltet, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
2.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass nord på Nordland 6, med ilandføring til en enkel oljeterminal i Lofoten, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
3.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass lenger sør på Nordland 6, med i landføring til Helgeland eller alternativt Lofoten, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
Grunnet værforhold her i området, er alternativ 2 og 3 mest sannsynlig, og da med subsea løsning, dvs. overtrålbare bunnrammer og nedgravde rørledninger inn til landanlegg.

Jo da, det finnes fortsatt fiskere på både Vest- og Sørvestlandet, etter mange og tretti år med oljevirksomhet i Nordsjøen. Alle lever fortsatt i beste velgående, og i sameksistens med oljeindustrien. Det foregår et utstrakt fiske i Nordsjøen hele året, bl.a med båter fra Nord-Norge.
I denne konteksten, blir det å hevde at fiskerne blir fortrengt og jaget fra fiskefeltene i Lofoten, er i beste fall uvitenhet, – både hos fiskerne selv, og oljemotstanderne

Tiden er for forbi hvor de tradisjonelle oljemotstanderne er portvoktere for sannheten vedrørende konsekvenser ved eventuell leteboring/produksjon i LoVeSe.

Inge J. Winther
Pensjonert offshorearbeider
Gravdal

Hva vil vi ha ?

Arbeiderpartiets programkomitè har gjort jobben sin, og er kommet med et programforslag som skal opp til behandling på deres landsmøte. Det «friskeste» forslaget deres i så måte er å åpne for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II, det vil nok skape debatt så det plystrer.
Nor jeg undrer meg på når det gjelder dette er på hvilket grunnlag de kan finne på å gjøre noe slikt, norske myndigheter, med Ap i spissen, har jo igangsatt et arbeid beregnet til ca 30 millioner kroner for å utrede hvordan Lofoten og Vesterålen skal klare seg i fremtiden, uten petroleumsvirksomhet .
Dette arbeidet er beregnet å ta tre år, også har «Petrodisiplene» i Ap ikke tid til å vente til denne jobben er gjort før de krever en konsekvensutredning etter Petroleumsloven, som har kun ett mål, nemlig å åpne for petroleumsvirksomhet. Samtidig kom «Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten», som tar for seg ALLE ytre påvirkninger i havet, fra overfiske av bestander til en eventuell petroleumsvirksomhet. Et objektivt, nøytralt og uavhengig dokument som virkelig inneholder den kunnskapen man trenger for å kunne ta en avgjørelse i denne saken. Hva er så grunnen til at programkomitèen til Ap går til dette skritt ?
Jeg skal ikke svare på det, men det virker som om petroleumslobbyistene har nådd frem til et parti som ut i verden slår seg på brystet med «Alle skal med» og at de er et parti som setter menneskeverdet i fokus. Jaggu sa jeg smør, de går på over lik for å få viljen gjennom.
Når det gjelder «Alle skal med», så gjelder det visst ikke fiskerne, som tross alt er de som i første rekke vil bli berørt av en petroleumsvirksomhet. Jeg er ikke redd for forurensing, i min naive sjel innbiller jeg meg at norske regler og lover i denne sammenheng er såpass restriktive at det er tatt høyde for det verst tenkelige. Det jeg ser for meg, etter å ha pratet med fiskere som har over 40 års erfaring fra Nordsjøen, noe politikere sentralt ikke gjør, de lytter i alle fall ikke, er at vi/fiskerne vil bli fortrengt fra områder som er benyttet gjennom generasjoner, bare for å tilfredstille en næring som kun har livets rett et par sekunder av jordens levealder.
Jeg er ikke overbevist om at det vil bli tatt hensyn til fiskerinæringa, det er det forresten ikke gjort i utgangspunktet med tanke på at Ap’s programkomitè kommer med et slikt forslag, og da kan man tenke seg til fortsettelsen. Hva skal samfunnene i Lofoten, Vesterålen og Senja gjøre hvis fiskerne blir fortrengt fra områder de tradisjonelt har brukt gjennom generasjoner ?
Har «Petrodisiplene» en beredskapsplan ?
Det foregår jo et fiske gjennom hele året i disse områdene av stedbundne fiskere, som har sin årsinntekt her, samtidig som de er med på å skape arbeidsplasser til små fiskevær som ikke har så mange alternativer, og som heller ikke er egnet som oljebaser. Og kompensasjon til fiskerne for at de ikke skal gå på havet, og være i veien for «Gullkalven» monner heller ikke, mannskapene og fiskebrukene er like «fattige» etter at en slik kompensasjon er utbetalt. Kompensasjon er jo forresten det beste/sterkeste beviset på at denne «sameksistensen» som mange snakker om KUN er et ord på papir, og ellers ikke verd papiret det er skrevet på !
Det snakkes om at petroleumsvirksomhet utenfor her vil gi så mange arbeidsplasser. Jeg har spurt flere ganger om hvilke arbeidsplasser, og det eneste svaret man får er: Se til Sandnessjøen, Harstad,Hammerfest og Møre !
Ja, det har jeg gjort og registrerer at det er bygget opp baser, som ikke genererer de arbeidsplassene som det er snakk om her .
For øvrig er jo disse basene allerede bygget opp, og kan brukes ved en eventuell oppstart utenfor her.
Og det er allerede flere hundre mennesker i Lofoten,Vesterålen og Senja som allerede arbeider i petroleumsbasert virksomhet, og det uten at det er åpnet en kvadratcentimeter i Nordland VII og Troms II !
Mitt inntrykk er at de som vil jobbe i petroleumsbasert virksomhet gjør det, og vil fortsette å gjøre det uavhengig av om områdene utenfor her blir åpnet. Vi har ingen arbeidsledighet heller å snakke om, slik det var for eksempel noe lengre sørpå. Er det forresten mange fra Hammerfest-området som jobber på Melkøya. Det er vel i all hovedsak pendlere fra andre deler av Norge ?
Har en mistanke om at de som står som arbeidssøkende hos NAV fra Lofoten, Vesterålen og Senja vil fortsette å gjøre det også i fremtiden, da jobb i petroleumsbasert virksomhet ikke er noe for dem, da ville de søkt seg til slike jobber allerede.
Jeg undres også på om det ikke virker noe selvmotsigende for fiskere som er samfunnsengasjerte, og er med i politikk, både lokalt og på fylkesplan, og stadig bli møtt med slike utspill fra «deres eget parti», som går for både strukturering i sjarkflåten og åpning av områdene utenfor her for petroleumsindustrien ?
Men det får de svare for selv når valgkampen begynner.
Jeg kan heller ikke se at et argument om å bygge opp «oljefondet» kan ha relevans til denne saken, da det virker som hovedhensikten med det fondet er at de eneste som skal tjene på det er finansakrobater, som jobber som aksjemeglere og hva det måtte være. Norge som nasjon er i alle fall ikke den store vinneren der !